Sunday, 5 January 2014

Phulpakharu Lyrics - Timepassफुलपाखरू फुलपाखरूछान किती दिसते फुलपाखरू 

या वेलींवर 
या वेलींवर फुलान बरोबर 
गोड किती हसते फुलपाखरू
हे… छान किती दिसते फुलपाखरू

डोळे बारीक करिती लुक लुक
गोल मनी जणू ते 
फुलपाखरू
छान किती दिसते फुलपाखरू

मी थरू जाता येईन आता x ३
दूरच ते उडते फुलपाखरू x २
छान किती दिसते फुलपाखरू x ३
फुलपाखरू 

No comments:

Post a Comment