Sunday, 5 January 2014

Datale Reshmi - Timepassमौला…  इशक़ है खुदा 
दुहाई देती है जुबा 

दाटले रेषमी आहे धुके धुके 
दाटले हे धुके हा…

बोलती स्पर्श हे बाकी मुके मुके 
दाटले हे धुके हा… 

दिवे लाखो मनामध्ये लागले लागले 
दाटले रेषमी आहे धुके धुके 
दाटले हे धुके हा… 

मौला…  इशक़ है खुदा 
दुहाई देती है जुबा  

रंग हे सारे तुझे फुल मी कोवळे 
कोणती जादू भोळी झाली रे ना काळे 

रंग हे सारे तुझे फुल मी कोवळे 
कोणती जादू भोळी झाली रे ना काळे 

बेफ़िकर मन हे झाले 
भान हे प्रोमाचे आले 

बावरे स्पर्श सारे नवे नवे 
दाटले रेषमी आहे धुके धुके 
दाटले हे धुके हा… 
 
बोलती स्पर्श हे बाकी मुके मुके 
दाटले हे धुके हा… 

want to stay with me 
want to be with me
no matter where i go
you are the one who i love you
baby I love you

want to stay with me 
want to be with me
no matter where i go
you are the one who i love you
baby I love you


झेलते हलके पावसाच्या सारी 
आठवून का तुला रे झाले  मी बावरी 

झेलते हलके पावसाच्या सारी 
आठवून का तुला रे झाले मी बावरी 

बेफ़िकर मन हे झाले… झाले 
भान प्रोमाचे आले… आले 
सोपे होईल सारे तुझ्या सवे 

दाटले रेषमी आहे धुके धुके 
दाटले हे धुके हा… 

बोलती स्पर्श हे बाकी मुके मुके 
दाटले हे धुके हा… 

मौला…  इशक़ है खुदा 
दुहाई देती है जुबा 

No comments:

Post a Comment